Od roku akademickiego 2018/19 rejestracja na Uniwersytet Dziecięcy odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poniższego formularza.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, reprezentowany przez Rektora, z siedzibą przy, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce;
  2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistyczny nadzoruje inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod@uph.edu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego;
  4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.);
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca danego roku akademickiego. Po tym okresie dane zostaną trwale usunięte;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Kreator formularzy by JoomlaShine