wykrzyknik

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogram zajęć.


Harmonogram zajęć w roku akademickim 2017/2018:

7 października 2017 - godz. 10.00, uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018, aula w budynku Wydziału Przyrodniczego, przy ul. Prusa 12
21 października 2017 - Poznajemy Kolumbię - niezwykły kraj Ameryki Południowej, mgr Marek Łasisz (archeolog i kulturoznawca), sala Senatu, Pałac Ogińskich, ul. Konarskiego 2. Zajęcia odbędą się w grupach:
9.00 - 10.00 - 6-7 latki
10.30 - 11.30 - 8-9 latki i 10-12 latki razem

18 listopada 2017 -  Pamięć na ”6-kę” – czyli jak się szybko i skutecznie uczyć wykorzystując mnemotechniki, mgr Joanna Madej-Borychowska (Studium Języków Obcych), sala Senatu, pałac Ogińskich, ul. Konarskiego 2. Zajęcia odbędą się w 3 grupach:

9.00-10.00 - 6-7 latki
10.30-11.30 - 8-9 latki
12.00-13.00 - 10-12 latki

16 grudnia 2017 - Dary, podarki, prezenty czyli jak sprawić komuś przyjemność, dr Katarzyna Marciniak-Paprocka (Instytut Edukacji), Biblioteka Główna, ul. ks. J. Popiełuszki 9
Zajęcia odbędą się w 2 grupach:
9.00-10.30 - 6-7 latki
11.00-12.30 - 8-9 i 10-12 latki razem
ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ RAZEM Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI DZIECI. PROSIMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW O POZOSTANIE Z DZIEĆMI.
Z racji specyfiki zajęć, istnieje ryzyko, że dzieci mogą zabrudzić ubrania. Prosimy więc o wzięcie tego pod uwagę szykując w sobotę garderobę :)

13 stycznia 2018 - Zimowa Chemia, dr Barbara Pezler (Instytut Chemii), aula nr 27 w budynku Wydziału Nauk Ścisłych, przy ul. 3 Maja 54.
Zajęcia odbędą się w jednej grupie dla wszystkich dzieci razem.
10.00 - 11.30 - 6-7, 8-9 i 10-12 latki razem

17 lutego 2018 - Zwierzęta mają głos, dr inż. Elżbieta Horoszewicz (Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt), sala 314 w budynku Wydziału Przyrodniczego, przy ul. Prusa 12
Zajęcia odbędą się w 2 grupach:
9.00-10.00 - 6-7 latki
10.30-11.30 - 8-9 i 10-12 latki razem

17 marca 2018 - zajęcia z agronomii, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Franczuk (Instytut Agronomii)

14 kwietnia 2018 - Historyk nie ma czasu na nudę, dr Rafał Dmowski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, dyrektor Archiwum UPH)

12 maja 2018 - Ekonomia jest super, mgr Bartłomiej Suchodolski (Katedra Ekonomii)

9 czerwca 2018 - Czy Księżyc jest potrzebny? mgr Krzysztof Figarski

23 czerwca - uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:


BANK Pekao S.A. I O/Siedlce 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195
z dopiskiem:
- przy płatności całego czesnego jednorazowo: "Uniwersytet Dziecięcy + imię i nazwisko dziecka" - wysokość opłaty 250 zł
- przy płatności w ratach: "Uniwersytet Dziecięcy rata I + imię i nazwisko dziecka " - wysokość I raty 150 zł, płatna do końca września 2017 r., II rata w wysokości 150 zł.

W przypadku dzieci kontynuujących zajęcia w Uniwersytecie Dziecięcym (dzieci, które uczęszczały na zajęcia w poprzednich latach akademickich) oraz w przypadku rodzeństwa uczęszczającego na zajęcia, wysokość opłaty rocznej wnoszonej jednorazowo wynosi 200 zł, a wpłacanej ratalnie wynosi 250 zł (2 raty po 125 zł.).


Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego (plik PDF)

2. Opłaty za studia (plik PDF)

3. Zarządzenie Rektora powołujące Uniwersytet Dziecięcy (plik PDF)


4. Formularz rejestracyjny (plik Word)

5. Umowa (plik Word)